Huisregels

 1. Minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. We willen graag op tijd beginnen. Te laat komen werkt storend voor de andere leerlingen en is gezien de lesopbouw niet goed voor het lichaam.
 2. Kauwgom of ander etenswaar is niet toegestaan.
 3. Telefoon is niet toegestaan in de dansstudio ( tenzij na toestemming van docent).
 4. Danskleding en dansschoenen zijn verplicht.
 5. Buitenschoeisel is niet toegestaan in de dansstudio.
 6. Geen sieraden.
 7. Lestijden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 8. Houd de school schoon: deponeer afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.
 9. Het haar zit vast in een staart of een knot, tenzij de docent anders beslist.
 10. We Love 2 Dance stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade van eigendommen.
 11. We Love 2 Dance stelt zich niet aansprakelijk voor  eventuele blessures opgelopen tijdens de lessen.
 12. We Love 2 Dance heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag of het niet naleven van de huisregels of de naam van de dansschool in diskrediet brengt de toegang te weigeren.