Algemene voorwaarden

  1. Inschrijving vindt plaats door het indienen van het inschrijfformulier.
  2. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €10,-.
  3. Er wordt jaarlijks 11 maanden lesgeld geïncasseerd. (de maand augustus is wegens zomervakantie vrij van lesgeld).
  4. Bij afwezigheid van de cursist volgt er geen restitutie van het lesgeld.
  5. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap kan enkel beëindigd worden via e-mail. U krijgt via de e-mail een bevestiging van de opzegging. Mondeling beëindigen van het lidmaatschap via een docent is niet mogelijk. Opzeggen kan telkens voor de eerste van de maand. De opzegtermijn is één kalendermaand. Na de eerste van de maand wordt het lesgeld geïncasseerd.
  6. We Love 2 Dance is gesloten tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen.
  7. Bijdrage kostuums: Voor de jaarlijkse WeLove2Dance voorstelling vragen wij een bijdrage van €5,- voor kostuumgeld. Deze jaarlijkse bijdrage zal worden ingezet voor het inkopen van kostuums voor uw zoon of dochter voor de eindvoorstelling. In november van ieder cursusjaar zal de kostuumbijdrage automatisch worden geïncasseerd.
  8. Door inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met de huisregels en de algemene voorwaarden. Na inlevering van het inschrijfformulier heeft de cursist 7 dagen bedenktijd. Daarna is de cursist officieel ingeschreven en heeft hij of zij een maand opzegtermijn.
  9. Ooievaarspas: Bij gebruik van een Ooievaarspas schrijft de leerling zich per jaar in. De inschrijving gebeurt op de dansschool met behulp van de Ooievaarspaslezer. De leerling dient de Ooievaarspas ieder begin van het dansseizoen mee te nemen.
  10. Lees hier onze huisregels.